Σωματική , ψυχική και διανοητική υγεία, Διατήρηση τιμών

2023-02-07

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προς το παρόν δεν έχουν διαφοροποιηθεί η τιμές παρά τις αυξανόμενες τιμές της αγοράς , συνεχίζουμε να διατηρούμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας στις ίδιες τιμές από την αρχή της έναρξής μας

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ