Υγεία

2020-04-05

Ως υγεία Ορίζεται η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας

Από το καταστατικό του ΠΟΥ όπου Ορίζει τι είναι η Υγεία .

Όπως παρατηρείτε η Ολιστικότητα αναφέρεται έμμεσα σε όλες τις υποδομές και προϋποθέσεις υγείας  

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ