Τραυματισμοί των προσαγωγών

2020-06-20

Οι προσαγωγοί μύες του ισχίου είναι οι προσαγωγοί (μακρός, μεγάλος, βραχύς), ο κτενίτης, ο ισχνός και ο μείζων γλουτιαίος. Αν και έχουν περιγραφεί σύνδρομα για καθέναν από αυτούς τους μυς, είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί επακριβώς το μυ από τον οποίο προέρχεται το πρόβλημα.

Ο μακρός προσαγωγός αποτελεί τον πιο συχνά τραυματιζόμενο μυ από τους προσαγωγούς μυς του ισχίου. Ο μηχανισμός της κάκωσης είναι συνδυασμός του κορμού σε υπερέκταση και του σκέλους σε απαγωγή και εξωτερική στροφή. Η εντόπιση του πόνου αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας του τραυματισμού. Όσο κεντρικότερα εμφανίζεται ο πόνος τόσο σοβαρότερος είναι ο τραυματισμός. Σε περιφερική εντόπιση του πόνου, η αποκατάσταση αναμένεται συνήθως σε 1-2 εβδομάδες. Σε κεντρική εντόπιση είναι δυνατό να απαιτηθεί μεγαλύτερη περίοδος αποκατάστασης 1-2 μήνες.


ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ