Τι είναι Πόνος

2020-04-05

Ο πόνος είναι ένα δυσάρεστο σωματικό αίσθημα και παράλληλα μία εξίσου δυσάρεστη συναισθηματική εμπειρία που μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιστικής βλάβης που έχει ήδη συντελεστεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη και περιγράφεται από τον πάσχοντα με όρους που παραπέμπουν σε ιστική βλάβη.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις .

Τα νέα της εβδομάδας
 

Υγεία

2020-04-05

Ως υγεία Ορίζεται η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας

Ολιστική θεραπεία είναι η προσέγγιση που βελτιώνει όχι μόνο το σύμπτωμα ή το άθροισμα των συμπτωμάτων αλλά πλήρης Υγεία του εξυπηρετούμενου ισορροπώντας το Διανοητικό , Συναισθηματικό και Σωματικό επίπεδο επιφέροντας άμεσα αποτελέσματα και ίαση .

Ο πόνος είναι ένα δυσάρεστο σωματικό αίσθημα και παράλληλα μία εξίσου δυσάρεστη συναισθηματική εμπειρία που μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιστικής βλάβης που έχει ήδη συντελεστεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη και περιγράφεται από τον πάσχοντα με όρους που παραπέμπουν σε ιστική βλάβη.