Τι είναι Πόνος

2019-04-18

Ο πόνος είναι ένα δυσάρεστο σωματικό αίσθημα και, παράλληλα, μία εξίσου δυσάρεστη συναισθηματική εμπειρία που μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιστικής βλάβης που έχει ήδη συντελεστεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη ή περιγράφεται από τον πάσχοντα με όρους που παραπέμπουν σε ιστική βλάβη.