Θλάσεις , βουβωνική περιοχή και στο ισχίο

2020-06-20

Οι συχνότεροι τραυματισμοί του ισχίου, της λεκάνης και της βουβωνικής χώρας συνήθως είναι θλάσεις. Είναι πιο συχνές στα αθλήματα με σωματική επαφή και συνήθως αφορούν την περιοχή του μείζονα τροχαντήρα, τη λαγόνια ακρολοφία και το περίνεο. Σπάνια σημειώνεται σοβαρή αιμορραγία και αιμάτωμα. Ο πόνος είναι βαθύς χωρίς έκδηλα εξωτερικά στοιχεία. Μερικές μέρες αργότερα είναι δυνατό να εμφανιστεί μια μεγάλη υποδόρια εκχύμωση.

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ