Τενοντίτιδα του λαγονοψοΐτη

2020-06-20

Ο λαγονοψοΐτης αποτελεί τον πιο ισχυρό καμπτήρα του ισχίου και αποτελείται από το λαγόνιο και τον ψοΐτη, οι οποίοι προσφύονται με κοινό καταφυτικό τένοντα στον ελάσσονα τροχαντήρα. Τα πιο συχνά σημεία όπου δημιουργείται το αίσθημα θορύβου και τριβής του λαγονοψοΐτη είναι στο λαγονοκτενικό όγκωμα και στον ελάσσονα τροχαντήρα.

Δεν είναι σαφές ποιο δημιουργείται πρώτα, η φλεγμονή ή η αίσθηση τριβής. Οι ασθενείς συχνά παραπονούνται για πόνο στη βουβωνική χώρα και στην κλινική εξέταση ο πόνος εκλύεται με την κάμψη του ισχίου υπό αντίσταση. Επίσης ο πόνος, καθώς και ο ήχος, μπορεί να προκληθεί κατά την παθητική απαγωγή και εξωτερική στροφή του ισχίου. 

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ