Σύνδρομο του απιοειδούς μυός (piriformis syndrome)

2020-06-20

Το σύνδρομο αυτό περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Youngman το 1928. Συνίσταται στην προοδευτική πίεση του ισχιακού νεύρου από τον απιοειδή μυ . Η πίεση ασκείται στην έξοδο του νεύρου από το υποαπιοειδές τρήμα και συνήθως σχετίζεται με οξύ τραύμα στο γλουτό. Ο πόνος ακολουθεί τη διαδρομή του ισχιακού νεύρου. Η καθιστική θέση είναι δυνατό να είναι επώδυνη και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την κάμψη ή την έσω στροφή των ισχίων είναι σχεδόν αδύνατη.

Η αξιολόγηση αποκαλύπτει ευαισθησία στον τένοντα του απιοειδούς στη γλουτιαία περιοχή. Ο πόνος που εκλύεται από την έσω στροφή του ισχίου υπό αντίσταση με το σκέλος σε έκταση ονομάζεται σημείο του Pace. Επίσης ο πόνος είναι δυνατόν να παραχθεί σε προσπάθεια απαγωγής του σκέλους υπό αντίσταση.

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ