Σύνδρομο της λαγοκνημιαίας ταινίας

2020-06-20

Στο σύνδρομο αυτό, η λαγοκνημιαία ταινία προστρίβεται στο μείζονα τροχαντήρα και συνήθως παράλληλα στο σημείο αυτό υπάρχει άσηπτη φλεγμονή. Η λαγοκνημιαία ταινία είναι μια μεγάλη επίπεδη τενοντώδης δομή, η οποία ξεκινά από την πρόσθια λαγόνια ακρολοφία και καταλήγει στον έξω κόνδυλο της κνήμης.

Συνήθως πάσχουν από αυτό το σύνδρομο οι δρομείς και οι ποδηλάτες, οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη κάμψη των ισχίων και των γονάτων. Ο πόνος εντοπίζεται στο ύψος του μείζονα τροχαντήρα και ακτινοβολεί στην έξω επιφάνεια του μηρού και προς τα κάτω ως το γόνατο. Οι ασθενείς παραπονούνται για αίσθημα εξάρθρωσης του ισχίου, αναπήδησης ή θορύβου ακόμα και στην απλή βάδιση. Η εντοπισμένη ευαισθησία στο ύψος του μείζονα τροχαντήρα αποτελεί το πιο ασφαλές κλινικό σημείο για τη διάγνωση της πάθησης. Επίσης είναι δυνατόν να προκληθεί άλγος κατά τη στροφή του ισχίου λόγω της κύλισης της λαγοκνημιαίας ταινίας στο μείζονα τροχαντήρα. Η έγερση από θέση οκλαδόν είναι δυνατό να προκαλέσει άλγος, καθώς και αίσθημα αναπήδησης. Στην πραγματικότητα κάθε κίνηση η οποία συσπά τη λαγοκνημιαία ταινία μπορεί να προκαλέσει πόνο. Επίσης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η ευαισθησία της περιοχής του μείζονα τροχαντήρα είναι δυνατόν να προέρχεται από παθήσεις της ΟΜΣΣ. 

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ