Κροτούν ισχίο

2020-06-20

Αυτό προκαλείται από διάφορες εξωαρθρικές ή ενδαρθρικές αιτίες.

Εξωαρθρικές αιτίες:

1. Ο τένοντας του λαγονοψοΐτη προστρίβεται στο λαγονοκτενικό όγκωμα ή στον ελάσσονα τροχαντήρα.

2. Οι λαγονομηριαίοι σύνδεσμοι προστρίβονται στην κεφαλή του μηριαίου.

3. Η μακρά κεφαλή των δικέφαλων μηριαίων μυών κατά την επαφή τους με το ισχιακό κύρτωμα.

4. Η λαγοκνημιαία ταινία όταν έρχεται σε επαφή με το μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου.

Η διάκριση αυτών των παθήσεων από τις ενδαρθρικές συνήθως είναι δύσκολη. Οι τελευταίες συνήθως περιλαμβάνουν:

1. Ρήξη του πρόσθιου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου

2. Υμενίτιδα

3. Ελεύθερα σώματα της άρθρωσης.

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ