Κατάγματα Πυέλου

2020-06-20

Κατάγματα

Οι αθλητές είναι δυνατό να υποστούν κατάγματα του πυελικού δακτυλίου καθώς και του ισχίου. Πιο συχνά είναι τα αποσπαστικά κατάγματα της πυέλου και αφορούν:

1. την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα από τη δράση του ραπτικού

2. την πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα από τη δράση του ορθού μηριαίου

3. τα ισχιακά κυρτώματα από τη δράση των οπίσθιων μηριαίων

4. του χείλους της κοτύλης από τη δράση της ανεστραμ- μένης κεφαλής του ορθού μηριαίου.

Το 70-90% των αποσπαστικών καταγμάτων της πυέλου είναι σταθερά. Τα ασταθή κατάγματα συνήθως απαιτούν κλειστή ανάταξη. Αρκετές φορές όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Τα κατάγματα του ισχίου, υποκεφαλικά και διατροχαντήρια, θεραπεύονται με τις κλασικές χειρουργικές μεθόδους. Αποσπαστικά κατάγματα μπορεί να συμβούν στο μείζονα και στον ελάσσονα τροχαντήρα.

Τέλος, σε επίμονο πόνο του ισχίου σε έφηβους αθλητές δε θα πρέπει να ξεχνάμε την πιθανότητα επιφυσιολίσθησης της μηριαίας κεφαλής.

Κατάγματα κόπωσης της πυέλου

Τα κατάγματα κόπωσης της πυέλου συνήθως συμβαίνουν σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων. Η κυριότερη εντόπιση αυτών των καταγμάτων είναι η ένωση του ισχιακού κλάδου με τον κάτω κλάδο του ηβικού οστού. Οι ασθενείς με κάταγμα κόπωσης συνήθως πονούν σε όλο το εύρος κίνησης του ισχίου. Επίσης ο πόνος εντείνεται όταν ο ασθενής ισορροπεί στο ένα σκέλος. Η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη ακόμα και μετά από ακτινογραφικό έλεγχο, σπινθηρογράφημα των οστών και MRI. Μερικές φορές η διάγνωση τίθεται μετά από εβδομάδες ή και μήνες.

Διαφορική Διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση του πόνου της βουβωνικής χώρας, εκτός από παθήσεις του μυοσκελετικού, απαραίτητα θα πρέπει να περιλαμβάνει φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, προστατίτιδες, έρπητα, καθώς και καρκίνο του ορθού και των γεννητικών οργάνων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διερεύνηση του άλγους της βουβωνικής χώρας να γίνεται λήψη λεπτομερούς ιστορικού, επισταμένη αξιολόγηση και κατάλληλος απεικονιστικός έλεγχος.

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ