Ερωτηματολόγιο για πρόβλημα στύσης

2020-05-24

Σημειώστε το νούμερο που αντιστοιχεί ώστε να δείτε στο τέλος το αποτέλεσμα 

Α. Πόσο συχνά είχες στύση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σεξουαλικής δραστηριότητας (αυνανισμού, επαφής);

0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5 σχεδόν πάντα / πάντα

Β. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικού ερεθισμού, πόσο συχνά πέτυχες στύσεις τόσο σκληρές που σου επέτρεπαν διείσδυση;

0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5 σχεδόν πάντα / πάντα

Γ. Όταν προσπάθησες να έρθεις σε σεξουαλική επαφή, πόσο συχνά κατάφερες να διεισδύσεις (μπεις);

0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5 σχεδόν πάντα / πάντα

Δ. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, πόσο συχνά κατάφερες να διατηρήσεις τη στύση σου μετά τη διείσδυση;

0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5 σχεδόν πάντα / πάντα

Ε. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, ήταν δύσκολο να διατηρήσεις τη στύση σου μέχρι την ολοκλήρωση της επαφής;

0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5 σχεδόν πάντα / πάντα

ΣΤ. Πόσο εμπιστοσύνη έχεις στον εαυτό σου ότι μπορεί να πετύχει και να διατηρήσει μία στύση;

0 δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1 σχεδόν ποτέ / ποτέ

2 λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3 μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4 τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5 σχεδόν πάντα / πάντα

Συνολική βαθμολογία:

Εκτίμηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων

Βαθμολογία Στυτική δυσλειτουργία

0-6 Σοβαρή

7-12 Μέτρια

13-18 Ήπια προς μέτρια

19-24 Ήπια

25-30 Απουσία προβλήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε τη συνεδρία σας εγκαίρως. Η κράτησή σας θα επιβεβαιωθεί μέσω email ή τηλεφωνικά .