Δήλωση της IATF σχετικά με τον Κοροναϊό covid-19

2020-05-06

IATF COVID-19 Statement

Απρίλιος 30, 2020

Αυτή η δήλωση ΔΕΝ αφορά ασθενείς που αναρρώνουν από λοίμωξη COVID-19.

Η δήλωση εξαρτάται από την συλλογή έγκυρων πληροφοριών έως την προαναφερθείσα ημερομηνία. Πληροφορίες και οδηγίες, όπως οι οδηγίες του ΠΟΥ¹, θα αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου και θα ενημερωθούν όταν θα είναι απαραίτητο.

* Οι ασθενείς που αναρρώνουν από λοίμωξη από COVID-19 μπορεί να παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα επιπλοκών που απαιτούν αποκατάσταση και που το πρόγραμμα τους μπορεί να περιλαμβάνει υδρόθεραπεία².

Οι εφαρμογές της υδροθεραπείας θα περιγραφούν σε μελλοντικό έγγραφο.

Η πανδημία COVID-19 είναι ένα πρόβλημα υγείας που πλήττει σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου.

Ο περιορισμός της πανδημίας και του ιού που εξαπλώνεται από το ένα άτομο στο άλλο είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, σχεδόν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες υιοθέτησαν κανόνες για την επικράτειά τους που πρέπει να τηρούνται από τον πληθυσμό τους.

Η υδροθεραπεία ως μία υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζεται από το COVID-19. Αυτή τη στιγμή είναι ασαφές εάν θα πρέπει να παρέχεται υδροθεραπεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή να αναστέλλεται. Τελικά, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση εξαρτάται από τους εθνικούς / περιφερειακούς κανονισμούς που αφορούν στο να ελέγξουν την πανδημία. Στις χώρες όπου η εξειδικευμένη υδροθεραπεία (από επαγγελματίες υγείας) δεν απαγορεύεται ρητά, και οι εθνικοί κανόνες για την υδροθεραπεία δεν ορίζονται σαφώς, η ένωση IATF συνιστά τα ακόλουθα.

Μια διαλογή COVID-19 πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς:

Εάν αυξηθεί ο κίνδυνος COVID-19 (με βάση τα συμπτώματα3): αποφυγή θεραπείας πρόσωπο με πρόσωπο.

Εάν δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος COVID-19: μπορεί να εξεταστεί η θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο.

• η θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να είναι hands-off ή hands-on

• Ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αποφασίσει εάν είναι απαραίτητη η θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο για να αποφευχθεί η μη αναστρέψιμη επιδείνωση, με βάση τις κανονικές διαδικασίες ελέγχου, η ισορροπία οφέλους-επικινδυνότητας θα κατευθύνει την πρακτική.

• Εάν οι ασθενείς δεν χρειάζονται hands-on θεραπεία, θα πρέπει να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης στην πισίνα και σε όλες τις περιοχές του υδάτινου περιβάλλοντος.

• Οι εθνικοί κανόνες υπολογίζονται για το μέγεθος του χώρου ανά άτομο στην πισίνα (π.χ. ένα ανά 10 m2).

• Εάν απαιτούνται hands-on θεραπείες, τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής πρέπει να φορούν στο πρόσωπο μάσκα (και άλλα μέσα προστασίας όπως υποδεικνύεται από τους εθνικούς κανονισμούς).

• Προσοχή απαιτείται με hands - on θεραπείες στις οποίες τα πρόσωπα του θεραπευτή και του ασθενούς είναι κοντά, π.χ. Ασκήσεις WST στην αγκαλιά του θεραπευτή, μοτίβα BRRM στα οποία ο θεραπευτής κρατάει παλάμες ή χέρια, Aqua-T-Relax.

• Εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ο θεραπευτής δεν πρέπει να βρίσκεται στο νερό με τον ασθενή την ίδια στιγμή. Αυτό γίνεται για να αυξηθεί η απόσταση προκειμένου να υπάρχει χωροταξικός περιορισμός και να διευκολύνεται η επικοινωνία

• Το προσωπικό της ομάδας θα πρέπει να είναι περιορισμένο προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των κοινωνικών / θεραπευτικών επαφών. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να διοριστεί ειδικό προσωπικό για να εργαστεί στον χώρο της πισίνας.

• Οι ασθενείς και οι θεραπευτές θα πρέπει να ξεπλένουν ολόκληρο το σώμα και τα μαλλιά πριν από τη θεραπεία για περίπου 60 δευτερόλεπτα, όπως συνιστάται. Αυτό βοηθά στη μείωση των υποπροϊόντων απολύμανσης4, που διευκολύνει τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου ελεύθερου χλωρίου.

• Οι ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου για πιθανές επιπλοκές από το COVID- 19 6 θα πρέπει να διαχειρίζονται με προσοχή σε υδάτινο περιβάλλον με προσεκτικό προγραμματισμό για να αποφευχθούν επαφές με ασθενείς και προσωπικό.

• Επίσης, οι μετά -COVID-19 ασθενείς πρέπει να διαχειρίζονται με προσοχή σε υδάτινο περιβάλλον με προσεκτικό προγραμματισμό για την αποφυγή επαφών μεταξύ ασθενών και προσωπικού.

• Μάσκες προσώπου και άλλα προληπτικά μέτρα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

• Ο εξοπλισμός πισίνας/ περιβάλλοντος πισίνας /αποδυτήριων, οι λαβές πορτών κ.λπ. πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε συνεδρία.

Επί προσθέτως

Τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δηλώνουν ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι

το COVID-19 μπορεί να εξαπλωθεί στον άνθρωπο μέσω πισίνας, υδρομασάζ ή ιαματικών λουτρών ή υδάτινων πάρκων αναψυχής. Σωστή λειτουργία, συντήρηση και απολύμανση (π.χ. με μεταλλεύματα χλωρίου, βρώμιο) από πισίνες, υδρομασάζ ή σπα και πάρκα αναψυχής θα πρέπει να απενεργοποιήσουν τον ιό που

προκαλεί COVID-19 ", αν και αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγο, ανάλογα με τη συγκέντρωση του απολυμαντικού.

** Το CDC συνιστά συγκέντρωση ελεύθερου χλωρίου 1 ppm (mg / L) σε ομάδες σύμφωνα με το WHO8. Αν και το χλώριο και το βρώμιο απενεργοποιούν τον ιό, το νερό της πισίνας δεν κάνει απολύμανση του εξοπλισμού Υδροθεραπείας. Η απολύμανση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς. Το Queensland Government9 προτείνει μια λύση χλωρίωσης 1000 ppm.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή, ότι η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η συγκέντρωση υποπροϊόντων απολυμαντικού πάνω από την πισίνα - δηλαδή στην περιοχή όπου αναπνέουμε - επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τη δραστηριότητα του COVID-19. Προς το παρόν δεν υπάρχει έρευνα σχετικά με COVID-19 επιβίωση / ανάπτυξη σε διαφορετικές θερμοκρασίες και σχετική υγρασία. Υπάρχουν στοιχεία μόνο από άλλους κοροναϊούς όπως το SARS10. Συνιστούμε την αναφορά 11 από το Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations11.

Οι χειριστές της πισίνας πρέπει να παρακολουθούν τον κατάλληλο εξαερισμό στην περιοχή της δεξαμενής, προκειμένου να αποφευχθεί ανάπτυξη βιο-αερολυμάτων. Ο υγρός αέρας ακριβώς πάνω από το νερό είναι ένα βιο-αερόλυμα που περιέχει μικροοργανισμούς 12, μια πιθανή πηγή μόλυνσης. Το COVID-19 είναι αερομεταφερόμενο και βιώσιμο σε βιο-αερόλυμα για πολλές ώρες.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: infection prevention and control / WASH.. Website accessed at April 28, 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/ infection-prevention-and-control

2. British Society of Rehabilitation Medicine. Rehabilitation in the wake of COVID-19 A

phoenix from the ashes. Working document, Issue 1, 27.04.2020. Downloaded at April 28,

2020 from https://www.bsrm.org.uk/publications/latest-news/post/39-COVID-19-bsrmposition- on-rehabilitation

3. Q&A on Coronaviruses (COVID-19). Website accessed at April 28, 2020 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-acoronaviruses#:~:

text=The%20most%20common%20symptoms%20of,should%20seek%20 medical%20attention.

4. Keuten MGA, Schets FM. Schijven JF, Verberk JQJC, Dijk van JC. Definition and

quantification of initial anthropogenic pollutant release in swimming pools. Water Research,

2012: 46, doi: 10.1016/j.watres.2012.04.012. Corrigendum WaterResearch 2014 included doi: 10.1016/j.watres.2013.12.007

5. Centers for Disease Control and Prevention. 2018 Annex to the Model Aquatic Health

Code, scientific rationale. Downloaded at April 28, 2020 from https://www.cdc.gov/mahc/index.html


6. Coronovirus disease 2019 (COVID-19) Groups at higher risk for severe illness. Website accessed at April 28, 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/ groups-at-higher-risk.html

7. Centers for Disease Control and Prevention. Website accessed at April 28, 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html

8. WHO (2006). Guidelines for safe recreational water environments. Volume 2, Swimming pools and similar environments. ISBN 92 4 154680 8

9. Quensland Government website, accessed at April 28, 2020. https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-COVID-19/informationfor/

industry-and-businesses/resources-and-fact-sheets-for-industry/COVID-19-cleaning-

anddisinfection- recommendations

10. Casanova LM, Jeon S, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD. Effects of air temperature and relative humidity on coronavirus survival on surfaces. Applied and Environmental Microbiology, May 2010:2712-2717. doi:10.1128/AEM.02291-09

11. REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020. How to operate and use buildings services in order to prevent the spread of the corona disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-

2) in workplaces. Downloaded from https://www.rehva.eu/activities/COVID-19-guidance at

April 28,2020 www.iatf.info

12. Angenent LT, Kelley ST, Amand St A, Pace NR, Hernendez MT. Molecular identification

of potential pathogens in water and air of a hospital pool. PNAS, 2005;102:4860-4865. Doi:10.1073_pnas.0501235102

Αποποίηση ευθυνών: Η ένωση IATFέχει βασίσει τη δήλωσή της στις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες.

Η IATFαποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ζημίες

ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που θα προέκυπτε από, ή θα συνδεόταν με τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτό έγγραφο.

Εκ μέρους της Association International Aquatic Therapy Faculty

Urs Gamper 

Paula Geigle 

Johan Lambeck 

Ευθυμία Βαγενά

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ