Άσκηση στην παιδική και εφηβική ηλικία

2021-01-09

Η παιδική ηλικία είναι μια ιδιαίτερη περίοδος της ζωής του ανθρώπου, που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές σε σωματικό, νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σ' αυτή την ηλικιακή περίοδο υιοθετούνται συνήθειες ή στάσεις (σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και τη διατροφή), οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικά, θετικά ή αρνητικά την υγεία μας. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ισορροπημένη και αρμονική ανάπτυξη των παιδιών.

Γιατί είναι σημαντικό να ασκηθώ;
Η συστηματική άσκηση επιφέρει πολλαπλά θετικά οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Οδηγίες για ασφαλή εξάσκηση
Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων άσκησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται αυστηρά οι παρακάτω συμβουλές - οδηγίες με στόχο την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στα προγράμματα άσκησης.

  • Ιατρικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα άσκησης.
  • Καθοδήγηση του προγράμματος άσκησης από γυμναστή για ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική άσκηση.
  • Προμήθεια κατάλληλου αθλητικού εξοπλισμού (υποδήματα και ρούχα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας.
  • Λήψη υγρών (νερό) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της δραστηριότητας, για τη σωστή ενυδάτωση του σώματος.

Φυσική δραστηριότητα

Η φυσική δραστηριότητα διακρίνεται

Μη οργανωμένη φυσική δραστηριότητα

Η φυσική δραστηριότητα, μη οργανωμένης μορφής, πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά για τουλάχιστον 2 ώρες. Περιλαμβάνει συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες όπως:

  • το περπάτημα ή τη χρήση του ποδηλάτου για τις καθημερινές μετακινήσεις,
  • το ελεύθερο παιχνίδι (μήλα, αγαλματάκια, κρυφτό, κυνηγητό κ.α.),
  • τη χρήση της σκάλας αντί του ανελκυστήρα,
  • τις δουλειές κήπου-αυλής, σπιτιού κ.α.

Οργανωμένη μορφή φυσικής δραστηριότητας (Άσκηση)

Περιλαμβάνει σχεδιασμένα προγράμματα άσκησης με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και κατ' επέκταση της υγείας των παιδιών. Η οργανωμένη μορφή φυσικής δραστηριότητας πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά (ή τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας) για τουλάχιστον 60 λεπτά.

Χρειάζεστε να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας;