Δήλωση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας όπως είναι στην Ταυτότητα ή το Διαβατήριό σας  

Επιτρέπω στις υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών - ΕΥ ΖΗΝ - του Κωνσταντίνου Βαϊτσαρά εναλλακτικού θεραπευτή , με τηλέφωνο επικοινωνίας 6983319644 , email : vaitsaras.k@gmail.com , Διεύθυνση έδρας επιχείρησης : Περιφερειακός - Παπαδιαμάντη κτίριο Εμπορικό Κέντρο Σταυρούλα 2ος Όροφος Νο3 , με αριθμό Ταυτότητας ΑΝ 868235, Α.Φ.Μ 130457352 Δ0Υ: Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ,ημερομηνία γέννησης 20-05-1985 και τόπο γέννησης Βόλος , να :

 • Λάβει τα στοιχεία που αναφέρω παραπάνω για επικοινωνία
 • Για διαχείριση των στοιχείων μου για πενήντα έτη
 • Να διαχειρίζομαι και να τροποποιώ και να ενημερώνω τα δεδομένα μου όποτε χρειάζεται και όποτε τα μεταβάλλω
 • Τα στοιχεία που θα δώσω ως ιστορικό υγείας είναι αποκλειστικά δικά μου αληθή και συνοδεύεταιμε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα όπως ιατρικές γνωματεύσεις , εξετάσεις και επιτρέπω να διατηρείται αντίγραφο αρχείων στον παρόν φάκελο .

Τα αποτελέσματα των θεραπειών και των σημειώσεων δίνεται να είναι και σε γραφή η οποία είναι κωδικοποιημένη και μη αναγνωρίσιμη από τρίτους όπως :

 • Τι συνέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίας , Σημειώσεις συνεδρίας , Παρατηρήσεις συνεδρίας , Προτάσεις βελτίωσης

Επίσης σε καθαρή γραφή θα είναι

 • Ώρα έναρξης συνεδρίας , Ώρα λήξης συνεδρίας ,Ημερομηνία συνεδρίας , Κόστος συνεδρίας , Ο κωδικός πελάτη 
 • Σωματομετρικό έντυπο μου με όλες τις απαραίτητες σημειώσεις για την βέλτιστη εικόνα των συνεδριών που θα ακολουθήσω και έχω ακολουθήσει .

Επιτρέπω επίσης με το παρόν έντυπο χρήση σε ενδεχόμενες ιατρικές έρευνες , συγγραφή βιβλίων να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία :

 • Σημειώσεις συνεδρίας , Παρατηρήσεις συνεδρίας , Προτάσεις βελτίωσης , Φύλλο , Ηλικία 

Χρήση μέσων

 • Φωτογραφίες και βίντεο 

Δίνεται η δυνατότητα ο θεραπευτής να αποτυπώσει σε φωτογραφία βίντεο την συνεδρία ή κομμάτι του σώματός μου για έρευνες , για την εξέλιξη βελτίωσης των θεραπειών που ακολουθώ εφόσον έχω υπογράψει επιπλέον έντυπο αποδοχής και διαχείρισης των ηλεκτρονικών αρχείων με αναφορά στους τίτλους αρχείων , ημερομηνία , τοποθεσία και στον κωδικό πελάτη .

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Δίνεται η δυνατότητα να δημοσιευτούν οπτικοακουστικά αρχεία στις επίσημες σελίδες μέσων κοινωνικών δικτύωσης της επιχείρησης - ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ - εφόσον έχω υπογράψει επιπλέον έντυπο αποδοχής και διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού και δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  με αναφορά στους τίτλους μέσων που θα δημοσιευτούν  .

Επεξηγήσεις

Επεξηγήσεις και ενημερώσεις

 • Μου δίνεται η δυνατότητα επεξήγησης της ανάλυσης των σημειώσεων που αναφέρει ο θεραπευτής μόνο σε προσωπικό επίπεδο .Στην περίπτωση που συνοδεύω ανήλικο οι επεξηγήσεις δίνονται σε εμένα και όχι στον ανήλικο .
 • Οι πληροφορίες που αναφέρονται δεν δίνονται σε τρίτους αλλά και ούτε αναφέρονται από μεριάς του θεραπευτή και από εμένα τον - την ίδιο - α .
 • Στην περίπτωση που ο ανήλικος κάτω των 15 ετών γίνει 16 ετών η παρούσα καρτέλα περνάει στο αρχείο και με τον ίδιο κωδικό πελάτη δημιουργείτε νέα καρτέλα .

Κοινοποίηση Προσωπικών δεδομένων

 • Στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων κατόπιν εισαγγελικής εντολής .
 • Δίνεται η δυνατότητα κοινοποίησης των προσωπικών μου στοιχείων για την εθνική ασφάλεια υγείας και οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας εφόσον έχει προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία .
 • Η δυνατότητα κοινοποίησης των προσωπικών μου δεδομένων σε άλλον θεραπευτή γίνεται μόνο των στοιχείων επικοινωνίας και όχι τις αναλύσεις ιστορικού συνεδριών.

Έντυπα :

 • Τα παρακάτω έντυπα περιέχουν προσωπικά δεδομένα του υπογράφοντα και είναι : Έντυπο Ιστορικού υγείας , Ανάλυση ιστορικού συνεδριών , Σωματομετρικό έντυπο ,Ανάλυση Σπονδυλικής Στήλης ,Αντιστοιχία Σ.Σ με συστήματα και όργανα

Μέτρα ασφαλείας διαχείρισης προσωπικών δεδομένων :

 • Κάθε πελάτης έχει έναν μοναδικό δωδεκαψήφιο κωδικό , ο Κωδικός αυτός αναφέρεται στο πάνω μέρος του εντύπου .
 • Ο κωδικός πελάτη αναφέρεται στο παρόν έντυπο , στο Σωματομετρικό έντυπο , στο έντυπο σημειώσεων θεραπείας πελάτη μαζί με το έντυπο ιστορικού κλπ αντιγράφων ιατρικών εξετάσεων κλπ εντύπων που έχει προσκομίσει .
 • Όλα τα παρόν έντυπα με τα στοιχεία μου είναι αποθηκευμένα και προστατευμένα σε χρηματοκιβώτιο με κωδικό και στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του θεραπευτή σε προστατευόμενο φάκελο και σε ειδική βάση δεδομένων online χωρίς πρόσβαση σε τρίτους , παρά μόνο σε εμένα κατόπιν αιτήματος . Το παρόν έντυπο συνυπογράφεται από τον πελάτη (γονέα και κηδεμόνα ) και τον θεραπευτή , μαζί με ολογράφως το ονοματεπώνυμο , ημερομηνία και φωτογραφία του πελάτη .
 • Στην περίπτωση Ηλεκτρονικού Αιτήματος η αποδοχή γίνεται αυτόματα με την υποβολή της Φόρμας 

*Αλλαγές στο παρόν έντυπο πραγματοποιήθηκαν και ισχύουν από 1/1/2020

Η παρούσα δήλωση θεωρείτε έγκυρη από την στιγμή που συμπληρώνετε από τον - την πελάτη-ισσα                                       και επιστρέφετε (ηλεκτρονικά ή εκτυπωμένο ) με σφραγίδα και υπογραφή από την επιχείρηση